Tygr je největší a nejsilnější ze všech koček.

Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Podkmen:obratlovci (Vertebrata)
Třída:savci (Mammalia)
Řád:šelmy (Carnivora)
Čeleď:kočkovití (Felidae)
Podčeleď:velké kočky (Pantherinae)
Rod:Panthera

Kdo to vlastně tygr je?

Tygr (Panthera tigris) je členem skupiny Felidae, je největším ze čtyř "velkých koček" z rodu Panthera. Žije hlavně na Dálném Východně a v jižní Asii. Tygr je vrcholový predátor a obligátní masožravec. Dosahuje délky až 4 metry a hmotnosti až 300 kg. Největší část tygra tvoří výrazná srst. Ta je bílá až načervenalo oranžová a je překryta svisle tmavými pruhy. Největší poddruh tygra ze je sibiřský tygr. Tygři žijí na území tajgy, na otevřených travnatých plochách a v tropických bažinách. Jejich historický rozsah se nácházel na území Mezopotámie, Kavkazu až po větší část jižní a východní Asie. Všechny žijící poddruhy tygra jsou sice pod ochranou různých organizací, ale pytláctví, ničení biotopů a příbuzenské křížení mají přímý vliv na vyhynutí tohoto živočicha. Přesto tygři patří mezi nejvíce rozeznatelné a populární zvířata na celém světě. Jsou známí v antické mytologii, folklóru a jsou znázorněni v moderních filmech a literatuře. Tygři jsou vyobrazeni na mnoha vlajkách a erbech, jako maskoti sportovních týmů. Některé asijské národy tygra uznávají jako národní zvíře.

Odkud pochází slovo tygr a co znamená?

Slovo "tygr" je převzaté z řeckého slova "tigris", odvozeno z řeckého slova "pan" - ("vše") a "theron" - ("bestie"). Švédský přírodovědec Carl von Linné poprvé použil slovo Pathera tigris ve svém díle Systema naturae (Soustava přírody) v roce 1735. Od té doby je vědecké označení tygra Panthera tigris.

Výskyt tygrů v roce 1900 (oranžově) a v roce 1990 (červeně)

Historický výskyt tygra

V minulosti byly tygři rozšířeni v Asii, na Kavkazu, v okolí Kaspického moře, na Sibiři a v Indonésii. Během 19. století tyto pruhované kočky vymizeli ze západní Asie. V důsledku toho byl jejich lov velmi omezen.

Dnes jsou tygři rozšířeni v Západní Indii, v Číně a v jihovýchodní Asii. Pár jich žije ještě v blízkosti řeky Amur. Sumatra je dnes jediným velkým ostrovem obývaný tygry. Během 20. století vymizeli tygři z ostrovů Jáva a Bali.

Dnes je jejich lov a obchod s kožešinami celosvětově zakázán.

První zmínky tygra

Nejstarší pozůstatky tygra jako je kočka, tzv. Panthera palaeosinensis, byly nalezeny v Číně a na Jávě. Tento druh žil asi 2 miliony let. Na začátku žili tygři v období pleistocénu, byli však menší a trochu jiní, než ti, které známe dneska. Nejstarší fosílie skutečného tygra jsou známé z Jávy, jsou staré 1,6 až 1,8 milionu let. Zkameněliny z doby pleistocénu byly objeveny v Číně a na Sumatře. Poddruh zvaný Trinil tygr (Panthera tigris trinilensis) žil asi před 1,2 miliony lety, jeho zkameněliny byli nalézeni na Javě. V pozdním pleistocénu žili první tygři na území dněšní Indie a v severní Asii. Byly nalezeni také zkameněliny v Japonsku. Je známo, že to byl ostrovní poddruh tygra, který byl menší než pevninský poddruh. Bylo to způsobeno tím, že tito tygři měli málo prostoru (na ostrově) a také měli méně kořisti. Tygři žili také na ostrově Borneo.