Tygří smysly

Smysly:

Smyslové orgány jsou otevřenými branami do okolního světa. Zachycují zrakové, sluchové, pachové i hmatové podněty a předávají je do mozku. V něm dochází ke konečnému vyhodnocení jednotlivých podnětů a hlavně k závěrečnému rozhodnutí. Savci jsou charakterističtí mohutným rozvojem nervové soustavy. Lze proto říct, že přes dokonale vyvinuté smysly vidí, slyší, čichají a cítí. Oproti starší literatuře, která u kočkovitých šelem popírala existenci čichu dnes víme, že kočky mají dobrý čich, který hraje roli v jejich sociálním a sexuálním životě. Svůj lovecký revír si značkují rozprášenou močí, která je jakousi tygří navštívenkou. Když jiný tygr takovou značku zkoumá používá k tomu nejen čich, ale i druhý čichový orgán zvaný (Jakobův), umístěný na patře. Při zjištění cizího pachu tygr nadzvedne pysky a šklebí se (flémuje). Jako pachový signál používají i trus.

Zrak:

Obě oči na hlavě směřují kupředu. Oční osy se křížíčky umožňují tygrovi vidět prostorově. Vidění je důležité především pro úspěšné sledování kořisti, dokonalý odhad vzdálenosti při skocích, přesnou představu vzhledu spatřené kořisti či nepřítele. Oči tygra jsou mnohem dokonalejší než lidské oko. Zachycují rychlejší sled pohybů např.: naše filmové záběry by proto vnímaly jako pomalé střídání jednotlivých obrázků. Za sítnicí mají všechny kočky lesklou odrazovou vrstvu (tapetum lucidum), která zajišťuje aby i malé množství světla dráždilo zrakové buňky dvakrát. Jednou při dopadu na sítnici, podruhé při odrazu od vrstvy světélkující v noci.

Sluch:

Poměrně velké a velmi pohyblivé ušní boltce dokonale zachycují i ty nejslabší zvuky. Tygři slyší mnohem lépe než člověk a vnímají pro nás neslyšitelné vysoké tony do frekvence 35 kHz (člověk jen do 20 kHz).

Čich:

Kočkovité šelmy rozhodně nemají tak dokonalý čich jako šelmy psovité. Čichem se však řídí při lovu, pachem si označují svá lovecká území. Charakteristický pach jednotlivých tygrů hraje obrovskou roli i v sociálním životě.

Hmat:

Podle pachových signálů v moči, které samice v době rozmnožování zanechává na keřích, kamenech či trávě, ji samec vyhledává. Pro dokonalý rozbor pachů mají tygři na patře ještě jeden čichový orgán v podobě jamky vystlané čichovými buňkami. Tím u samice tygři rozpoznají říji lépe než nosem. Samci i samice proto při zkoumání pachový značek nazdvihují horní pysk a snaží se zachytit pach tímto druhým čichovým orgánem. Velkou roli hrají také hmatové chlupy po těle, které přispívají k orientaci zejména v noci.