Tygr samotář

Tygři jsou samotáři tj.každý jedinec obývá své území (teritorium), které je rozsáhlé. U samic není tak veliké, zhruba od 20 km2 do 60 km2. U samců je to asi od 40 km2 do 180 km2. Volně žijící tygři jsou soběstační. Jejich území však musí být dostatečně velké, aby na něm mohlo žít dostatek kořisti. Vzhledem k tomu, že tygr spořádá ročně zhruba asi 70 jelenů musí mít na svém území dostatek zvěře, aby jejich stav pouze reguloval a nevedl ke zkáze jejich populace.

Indii a v jiných tropických oblastech je vegetace mnohem bujnější, čímž i počet býložravců je početnější než třeba na Sibiři, a proto mají tygři v těchto oblastech menší teritoria. Tygři žijí skrytěji než lvi, kteří na rozdíl od tygra žijí sociálněji, ve smečkách vyjímaje tzv. nomádů, kteří musí žít samy, nemají ani své teritorium (jsou to mladí samci kteří byly vyhnání ze smečky a nenašly si teritorium a ani si nevytvořily vlastní smečku).

Ani jejich hlasový projev tygra není tak výrazný jako u lva, neozývá se tak často, vyjímaje období rozmnožování. Přestože jsou tygři samotáři, neznamená to, že jsou zcela nesociální.

Tygři se potkávají, zdraví a ve velkém loveckém teritoriu samce mohou žít dvě až tři samice. Tygr se může spářit se všemi samicemi na svém teritoriu. Tygři komunikují několika způsoby. Základním hlasovým projevem, kterým ostatním oznamují „zde jsem já“, je to hlasité dvojslabičné volání „ÁUUNH – ÁUUNH“. Toto volání je v noci slyšet až na vzdálenost 3 kilometrů.