Teritorium tygra

Teritorium je vymezené území ve kterém tygr žije. Kde se živí, obstarává si potravu, popřípadě pečuje o mláďata (v případě samice). Je to území kde šelma odpočívá a spí. Dále se zde rozmnožuje a pečuje o mláďata. Své teritorium si tygr brání před konkurencí. Teritorium tygra se může překrývat s teritoriem samic ale jiní tygři nejsou vítáni. V Indii se tímto způsobem tygr dostává do nesnází, jen proto, že si brání své území před různými lidmi jako jsou rybáři, různí sběrači, kteří naruší tygrovo území vědomě.

Hranice teritoria

Vizuální : Škrábanci v kůrách stromů či trusem (u usurrijských tygrů až tři mery vysoko)

Pachové : Značkováním močí s vyloučením tekutiny z pachových žláz, trusem. V případě že na takovou značku narazí jiný tygr rozpozná ji čichem a pomáhá mu k tomu tzv. Jakobsonův orgán který tygr obnaží pomocí flémování.

Akustické : řevem jakýmsi auunn auunn, které je slyšet až na vzdálenost dvou kilometrů.