Lov tygra

I přes velkou sílu a obratnost není lov pro tygry vůbec snadný . Jeleni i antilopy jsou totiž nesmírně plachá zvířata a navíc jsou Velice rychlá a mají vyvinuté smysly. Tygr se musí často přibližovat ke stádu i několik hodin, aby i náhlý závan větru neinformoval jeho vyhlídnutou kořist o jeho přítomnosti. Někdy ho dokonce prozradí výstražné volání strak či pávů. Nejčastěji však vynikající čich jelenů, ti vydávají podupáváním či zvednutím ocasu a hlasem celému stádu varovný signál, stádo mizí v pralese. Tygrovi nezbývá nic jiného než se smířit s neúspěchem a odejít.

Průměrně je jen asi každý desátý pokus o lov úspěšný. Jako všechny kočkovité šelmy je i tygr trpělivý a snaží se využít každou nabídnutou šanci. V indické džungli má tygr opravdu hojnost kořisti, přesto musí někdy hladovět několik dní či se nasytit jako mrchožrout na zdechlině. Úspěch se mu naskýtá jenom při pomalém a opatrném plížení proti větru, čímž se může přiblížit ke své kořisti i na několik metrů.

Jen prudký útok s momentem překvapení mu může dát dobré vyhlídky na ulovení vyhlédnuté kořisti. Bylo však vypozorováno, že jeleni mají zajímavou taktiku. Prudkým přebíháním se snaží tygra odlákat od vytyčeného cíle, což se jim někdy povede.

Tygr většinou nepronásleduje prchající jeleny dále něž 200 metrů. Neúspěšně může skončit i útok na velkou kořist jakou je gaur nebo mladý nosorožec. Nosorožčí samice Někdy prudkým útokem tygra zažene a tak své mládě osvobodí. Mladí, dosud nezkušení tygři se můžou při útoku na velkou kořist I smrtelně zranit. Na dálné východě se podařilo vyfotografovat, jak medvěd usmrtil a sežral mladého tygra, který ho napadl.

Tygříci se učí lovit tím že si hrají mezi sebou.